0729.048287 / 0358.401859
·
notarcomanteodor@yahoo.com
·
Lu, Ma, Joi - 09:00-16:00 / Mi - 09:00-17:00 / Vi - 09:00-15:00

Divorțul la notar

Este cea mai simplă cale de a desface o căsătorie, chiar și atunci când există copii minori. Nu trebuie să existe, ca o condiție principală, decât acordul părților.

Pentru a putea divorța, soții trebuie să se prezinte personal în fața notarului public în vederea depunerii actelor și semnarea cererii de divorț. În cazul în care unul dintre soți nu se poate prezenta la depunerea cererii, el poate fi reprezentat de către un mandatar cu procura specială și autentică.

Documentele necesare sunt : certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale soților, certificatele de naștere ale copiilor minori, actele de identitate ale soților, dovada ultimei locuințe comune.

Competenta în a soluționa cererea aparține notarului public de la locul încheierii căsătoriei sau notarului public de la ultima locuință comuna a soților.

Divorțul la  notar este condiționat de înțelegerea soților cu privire la divorț, la numele pe care îl vor purta după desfacerea căsătoriei și cu privire la situația copiilor lor minori. Nu trebuie să existe obligatoriu o înțelegere și cu privire la bunurile comune ale soților, la modul de împărțire al acestora. Problemele patrimoniale de acest tip se pot rezolva atât concomitent cu divorțul cât și ulterior, fie printr-un partaj voluntar fie prin instanța de judecată. Oricum, lipsa unui acord în acest sens nu are nici o relevanăț în raport de  pronunțarea divorțului, dacă soții sunt de acord cu privire la desfacerea căsătoriei și la celelalte aspecte pe care le-am menționat.

În cazul în care există copii minori, din căsătorie, adoptați sau din afara căsătoriei ( prin aceasta se înțeleg acei copii comuni ambilor soți, rezultați din conviețuirea lor anterioară încheierii căsătoriei, iar nu copiii fiecărui soț rezultați din alte relatii ), între soți trebuie să existe o înțelegere referitoare la următoarele aspecte :

– exercitarea autorității părintești în comun
– stabilirea domiciliului fiecărui copil
– modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre soțul separat și fiecare copil
– modalitatea de contribuție a soților la cheltuielile de creștere, educare și pregatire profesională a fiecărui copil .

Deasemenea , dacă minorii sunt în vârstă de peste 10 ani, ei vor fi audiați în conformitate cu prevederile art 264 NCC, în prezența ambilor părinți. În plus, odata cu depunerea cererii, notarul public va sesiza autoritatea tutelară de la locul în care domiciliază copiii în vederea efectuării unei anchete psihosociale.

Termenul care se acordă soților este de minimum 30 de zile și el nu mai poate fi prelungit decat în cazul divorțului cu copiii minori și numai dacă nu a putut fi audiat minorul sau nu a fost realizată ancheta psihosocială.  La termenul acordat soții trebuie să se prezinte personal, nefiind admisă reprezentarea. Dacă stăruie în divorț și dacă se menține acordul lor cu privire la cele prezentate anterior, divorțul se pronunță pe loc, eliberându-se deindata certificatul de divorț.

În cazul divorțului cu copii minori, aceștia vor fi audiați dacă este cazul, și se va încheia o convenție autentică referitoare la acordul soților în privința minorilor, convenție al cărui număr se va trece în certificatul de divorț. Daca foștii soți doresc, se poate încheia imediat după emiterea certificatului de divorț și un act de lichidare a regimului matrimonial precum și un act de partaj al bunurilor comune. Trebuie știut, însă, că partajarea bunurilor comune se poate face și în timpul căsătoriei, caz în care încetarea regimului matrimonial se va produce numai odată cu pronunțarea divorțului.