0729.048287 / 0358.401859
·
notarcomanteodor@yahoo.com
·
Lu, Ma, Joi - 09:00-16:00 / Mi - 09:00-17:00 / Vi - 09:00-15:00

Birou Individual Notarial coman teodor ioan Biroul îşi propune abordarea problemelor juridice ale clienţilor săi dintr-o perspectivă multilaterală, raportată la situaţia concretă. PROFESIONALISM BIROU NOTARIAL oferă o rezolvare personalizată, optimă atât din punct de vedere juridic, cât şi financiar.

FILOZOFIE

oferirea celor mai bune soluţii juridice, ţinând cont de situaţia concretă și nevoile clienţilor

PRINCIPII

activitatea biroului notarial este ghidată după motto-ul:
„ignorantia juris nocet”

CHEIA SUCCESULUI

asigurarea unui climat profesional şi echidistant, dar prietenos şi fără discriminare

Teodor Ioan Coman

Teodor Coman este absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai-Cluj-Napoca şi master în dreptul Uniunii Europene, drept internaţional public şi drept al afacerilor ca urmare a studiilor efectuate la Universitatea din Viena, Austria, iar în 2021 a devenit Doctor în Drept prin susținerea în cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara a tezei de doctorat. Studiile au fost completate de cursurile Universităţii din Stockholm în domeniul cercetării juridice informatice şi de cursurile Institutului Notarial Român.

Fondator Birou Notarial Coman

Competență legală

Notarul public îndeplinește următoarele acte și proceduri notariale:

a) redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, la solicitarea părților;
b) autentificarea înscrisurilor;
c) procedura succesorală notarială;
d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum și a sigiliilor;
f) darea de dată certă înscrisurilor;
g) primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți, precum și a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spațiului și utilităților de care dispune biroul notarial;
h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor;
i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
j) efectuarea și legalizarea traducerilor;
k) eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;
l) activități fiduciare, în condițiile legii;
m) numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
n) înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
o) certificarea etapelor procedurale ale licitațiilor și/sau ale rezultatelor acestora;
p) procedura divorțului, în condițiile legii;
q) emiterea certificatului european de moștenitor;
r) lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moștenitorilor;
s) emiterea titlurilor executorii notariale;
ș) orice alte operațiuni prevăzute de lege.

Notarii publici pot da și alte consultații juridice în materie notarială decât cele privind conținutul actelor pe care le îndeplinesc și pot participa, în calitate de specialiști desemnați de părți, la pregătirea și întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.

În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, notarul public are competență generalăcu excepțiile prevăzute în situațiile următoare:

a) procedura succesorală notarială este de competența notarului public din biroul notarial situat în circumscripția teritorială a judecătoriei în care defunctul și-a avut ultimul domiciliu;
b) în cazul moștenirilor succesive, moștenitorii pot alege competența oricăruia dintre notarii publici care își desfășoară activitatea într-un birou individual sau într-o societate profesională din circumscripția teritorială a judecătoriei în care și-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urmă;
c) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor se fac de notarul public din circumscripția teritorială a judecătoriei în care urmează a se face plata;
d) eliberarea duplicatelor de pe actele notariale, îndreptarea erorilor materiale sau completarea omisiunilor vădite se face de notarul public în a cărui arhivă se află originalul actelor notariale;
e) procedura divorțului este de competența notarului public cu sediul biroului în circumscripția judecătoriei în a cărei rază teritorială se află locul încheierii căsătoriei sau ultima locuință comună a soților;
f) procedura eliberării încheierii cu privire la rezultatul verificărilor efectuate în Registrul de evidență a procedurilor succesorale al Camerelor și în registrele naționale notariale ale Uniunii se îndeplinește de notarul public competent, în condițiile legii, să efectueze procedura succesorală;
g) orice alte situații prevăzute de lege.

întocmim următoarele tipuri de

ACTE NOTARIALE

Notarul public îndeplineşte următoarele acte notariale:

 

 • redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
 • procedura succesorală notarială;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;
 • darea de dată certă înscrisurilor;
 • efectuarea şi legalizarea traducerilor;
 • procedura divorţului, în condiţiile prevăzute de lege;

 

 • primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
 • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 • activităţi fiduciare, în condiţiile legii;
 • autentificarea înscrisurilor;

 

 • eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;
 • numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
 • înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
 • certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultatelor acestora;
 • lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor;
 • orice alte operaţiuni prevăzute de lege.
Cauți pe cineva să te ajute în legătură cu problema ta?

Lasă-ne să te ajutăm! Sună la : 0358.401859

notarcomanteodor@yahoo.com
·   Lu, Ma, Joi – 09:00-16:00 / Mi – 09:00-17:00 / Vi – 09:00-15:00